Ton Expansion Valve - 260 items

On the page You can find prices for: Ton Expansion Valve

Ton Expansion Valve - 1

DELFIELD 3516225 Expansion Valve R404A 1/4 Ton

        $69.42
Ton Expansion Valve - 2

SPORLAN/RHEEM BBIZE-3-GA/61-102211-02 3 TON THERMOSTATIC EXPANSION VALVE R-410A

        $33.00
Ton Expansion Valve - 3

SPORLAN RIVE-3-GA RPB/RHEEM 61-25205-0 3 TON THERMAL EXPANSION VALVE R-22

        $97.00
Ton Expansion Valve - 4

Delfield 3516273 Expansion Valve 404A 1/4 Ton

        $101.09
Ton Expansion Valve - 5

Goodman Thermal Expansion Valve (Txv) R22 2.0 - 3.0 Ton

        $73.89
Ton Expansion Valve - 6

SPORLAN Y847-BIVE-4/RHEEM 61-21922-65 4 TON THERMAL EXPANSION VALVE R-22

        $29.00
Ton Expansion Valve - 7

EMERSON TLE3HW90/059526 3 TON THERMAL EXPANSION VALVE R-22

        $55.00
Ton Expansion Valve - 8

EMERSON/ALCO HF 1/4 SZ/066036 1/4 TON ADJUSTABLE INTERNAL LOW TEMP TXV R-404A

        $25.00
Ton Expansion Valve - 9

Goodman TX5N2 Goodman R22 Non-Bleed Txv Kit 3.5 - 5.0 Ton (Tx5N2)

        $58.00

Compare price to Ton Expansion Valve